Praktijk voor Remedial Teaching te Utrecht / G. van Walenborchstraat 46
In deze praktijk geeft een remedial teacher hulp aan leerlingen van de basisschool (groep 3 t/m 8) die, om welke reden dan ook, een achterstand hebben opgelopen bij een of meerdere vakken. De begeleidingen zijn individueel en afgestemd op de behoefte. Naast het didactische gedeelte in de begeleidingen is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerlingen. De intentie is om de leerlingen uiteindelijk het gevoel te geven "nu kan ik het weer zelf ".Saskia Frankema
Nadat ze in 1977 haar onderwijsbevoegdheid haalde, werkte ze als groepsleerkracht op een reguliere basisschool in diverse groepen. Vanaf 1989 specialiseerde ze zich in het werken met leerlingen met een leerachterstand of leerprobleem. Na de nodige bij- en nascholingen en de praktische toepassing ervan, startte ze in september 1998 met de 3 jarige Opleiding tot Remedial Teacher / Intern Begeleider bij de SON Opleidingen.
Aanvullend volgde ze de Masterclass Remedial Teaching.

In mei 2002 werd ze geregistreerd lid van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers

In de schooljaren 1999 t/m 2004 werkte ze, naast haar werk als rt-er op een basisschool, als remedial teacher in een particuliere praktijk van orthopedagogen.

In augustus 2004 startte ze, naast het werk op de basisschool, haar eigen praktijk.

Vanaf 1 januari 2010 werkt ze als "ZZP-er" in haar eigen praktijk.Begeleidingen
De begeleidingen zijn op maandag tot en met donderdag in de G. van Walenborchstraat 46 te Utrecht.
In enkele gevallen worden begeleidingen op locatie gegeven.
Voorafgaand aan de begeleidingen maakt de remedial teacher een handelingsplan en ouders / verzorgers hebben daar inzage in.
De begeleidingen duren 30, 45 of 60 minuten per keer. In principe is er elke week een begeleiding. Meestal krijgt de leerling werk mee om thuis te oefenen. Eventueel zijn ouders daarbij actief betrokken. In uitzonderlijke situaties wordt het handelingsplan tussentijds bijgesteld.

Contacten met school
De remedial teacher neemt in overleg en na toestemming van ouders / verzorgers contact op met de leerkracht van school. De informatie die leerkrachten hebben op het gebied van de leerachterstand, specifieke leerproblemen, toetsgegevens, methodes en leerlinggedrag kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de reeds bekende gegevens.Doorverwijzing
Bij vermoeden van, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, kan de remedial teacher doorverwijzen naar een praktijk van orthopedagogen, om de juiste diagnose te stellen. De bevindingen en toetsresultaten worden dan, indien nodig, na toestemming van ouders/verzorgers, meegestuurd.

Aanmelding
Aanmelding kan telefonisch of per e-mail. In een gesprek stellen de ouders/verzorgers en remedial teacher samen vast of vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Is dit niet het geval, dan kan de remedial teacher eventueel verwijzen naar een andere praktijk of instantie. Als blijkt dat het aanbod van dienst kan zijn, volgt een persoonlijk gesprek, waarin men tot vaststelling van de hulpvraag komt. Alle beschikbare gegevens kunnen daarbij van dienst zijn. Eventueel begint de remedial teacher met aanvullend didactisch onderzoek.

Afmelden
Indien een begeleiding niet door kan gaan, moet 24 uur voor aanvang zijn afgemeld, anders wordt de begeleiding berekend zoals afgesproken.Schoolvakanties
Tijdens schoolvakanties worden er geen begeleidingen gegeven. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Vakgebieden
De te remediëren vakgebieden zijn:
Lezen - technisch en begrijpend
Rekenen - technisch en inzichtelijk
Spelling - onveranderlijke woorden
Werkwoordspelling
Tevens kan expliciet aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de automatisering bij lezen en rekenen.

Bereikbaarheid
Telefonisch contact, of het achterlaten van een bericht kan via:
06 42 40 48 22
of per e-mail:
gebruik daarvoor de mogelijkheid onder "contact".
Voor een plattegrond, klik rechtsboven op:
"G. van Walenborchstraat"

Tarieven
Per januari 2009 gelden de volgende tarieven: begeleidingen
30 minuten € 38,-
45 minuten € 50,-

Het uurtarief (€ 50,-) wordt berekend voor:
Didactisch onderzoek
Handelingsplan
Didactisch verslag van toetsen
Evaluatiegesprek

Bij het uurtarief worden de richtlijnen van de LBRT gehanteerd (€40,- tot € 60,-)

De intake is kostenloos

Na de laatste begeleiding van de maand ontvangen ouder/verzorgers een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.

naar boven
Voor meer informatie:
Landelijke Beroepsvereniging
Remedial Teachers

www.lbrt.nl


registratienummer LBRT:
0205R0089Websitebouw:
www.bergp.nl